خراسان شمالی به عضویت این ستاد در آمد تا بتواند از مشوق‌ها و معافیت‌های محرک سرمایه گذاری بهره‌مند شود.

دسته : فایل

پاسخ