مدیردانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی ازآخرین مهلت انتخاب رشته برای داوطبین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در ۱۶ رشته خبرداد.

دسته : فایل

پاسخ