استاندار چهارمحال و بختیاری، مسئولیت پذیری را یکی از مهمترین مصادیق پدافند غیرعامل بیان کرد.

دسته : فایل

پاسخ