معصومه مرادیان به عنوان رئیس هیات بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در قزوین معرفی شد.

دسته : فایل

پاسخ