سخنگوی کرملین اعلام کرد در صورتی که آمریکا از سازمان تجارت جهانی خارج شود آینده این سازمان به خطر خواهد افتاد.

دسته : فایل

پاسخ