فیلیپ رفت اما ماجراهایش هنوز ادامه دارد. این بار محمدرضا روشنی، همان مردی که از فیلیپ و خانواده‌اش حمایت کرد، جزییات تازه‌ای را از ماجرای فیلیپ در تهران فاش کرد.

دسته : فایل

پاسخ