حجت الاسلام شوذب شیری گفت: امروز افزایش موقوفات و به خصوص نیات واقفان در حوزه کاربرد‌های روز جامعه یک راهبرد محسوب می‌شود.

دسته : فایل

پاسخ