رئیس شورای شهر تهران گفت: طراحی شهری باید طوری باشد که مردم در زمان‌هایی مجبور به پیاده‌روی شوند.

دسته : فایل

پاسخ