رئیس پلیس راه کشور گفت: در سال 98 پیش بینی های ما برای نصب دوربین های جاده ای نصب دوهزار دوربین بوده است.

دسته : فایل

پاسخ