چهارمین همایش روز نخل (یوم النخله) با حضور گسترده مردم و مسئولان در شهر چوئبده برگزار شد.

دسته : فایل

پاسخ