هر ساله صدها نفر از هموطنانی که برای گذراندن تعطیلات تابستان و اندکی تفریح به دریا می روند دیگر هیچگاه به منزل باز نمی گردند.

دسته : فایل

پاسخ