تعطیلی خانه بهداشت روستای لواسان بزرگ منطقه شمیران مشکلات فراوانی را برای اهالی این روستا به وجود آورده است.

دسته : فایل

پاسخ