باشگاه صنعت نفت آبادان از البسه جدید این تیم برای لیگ نوزدهم رونمایی کرد.

دسته : فایل

پاسخ