رئیس‌جمهور آمریکا در جریان دیدار‌های خود با سران کشور‌های گروه هفت متحدان را به پیروی از الگوی آمریکا جهت حل و فصل مشکلات اقتصادی دنیا تشویق خواهد کرد.

دسته : فایل

پاسخ