تصادف زنجیره‌ای ۴ خودرو ساعتی قبل در کیلومتر ۷۰ محور نهبندان – بیرجند رخ داد.

دسته : فایل

پاسخ