کنسرت فرزاد فرخ، شامگاه پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ در مجتمع فرهنگی ابن سینا همدان برگزار شد.

دسته : فایل

پاسخ