حسین سازور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، توضیحاتی درباره ماجرای دخمه ارائه داد.

دسته : فایل

پاسخ