رسانه وابسته به گروه‌های تروریستی از اهتزاز پرچم آمریکا بر فراز تاسیسات گازی کونیکو یکی از مهمترین تاسیسات گازی شرق سوریه خبر داد.

دسته : فایل

پاسخ