اشتباه در سرشماری، اعلام آمار غلط، مرگ و میر بالای گورخر‌ها به دلایل کم آبی، کاهش علوفه، شکار و نداشتن برنامه ریزی و مدیریت کدام یک باعث آمار‌های متناقض از جمعیت گور‌های ایرانی شده است؟

دسته : فایل

پاسخ